Vítejte u nás!

Provádíme komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, komplexní poradenství v oblasti životního prostředí a hygieny práce. Provádíme zákonné kontroly a revize zařízení požární ochrany, jejich případné opravy nebo dodávky nových zařízení.

Nabízíme Vám kvalitní, pružnou a spolehlivou spolupráci za velmi dostupné ceny, máme zájem o dlouhodobé obchodní vztahy založené na důvěře, serióznosti a odbornosti

Nabídka služeb

Kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů

Kontroly, opravy a prodej hasicích přístrojů

Nabízíme provádění pravidelných ročních kontrol provozuschopností hasicích přístrojů, jejich následné opravy, předepsanou údržbu, opětovné plnění vyprázdněných hasicích přístrojů novým hasivem. Nabízíme dodání nových hasicích přístrojů, a to přenosných a pojízdných, všech druhů a typů.

Revize požárně bezpečnostních zařízení

Kontroly, revize, opravy a dodávky hydrantů

Provádíme výměnu nadzemních a podzemních hydrantů, zhotovíme nové rozvody požární vody. Nabízíme roční kontroly – revize a proměření všech druhů hydrantů, jejich následné opravy. Dodáváme nový hydrantový sortiment, např. požární hadice s koncovkami, proudnice, ventily, samostatné hydrantové skříně, hydrantové systémy se stálotvarou hadicí, schránky na klíče, skřínky na hasicí přístroje apod.

Revize požárně bezpečnostních zařízení

Kontroly, revize vyhrazených druhů požárně bezpečnostních zařízení

Nabízíme kontroly – revize EPS (elektrické požární signalizace), včetně funkčních zkoušek hlásičů, stabilních hasicích zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, požárních klapek.

Revize požárně bezpečnostních zařízení

Požární ochrana a BOZP

Výkon funkce osoby odborně způsobilé v požární ochraně. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti PO. Zpracování dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace PO. Provádění periodických školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Odborné poradenství a pomoc při řešení konkrétních problémů v oblasti BOZP. Zavedení a udržování systému BOZP. Zpracování, vedení, kontrola a aktualizace dokumentace BOZP. Pravidelné komplexní prověrky pracoviště, školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků, apod.

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Požárně bezpečnostní řešení staveb

Vyhotovení dokumentace pro stavební úřad (průvodní a souhrnné technické zprávy, situace, půdorysy). Vypracování PBŘ - požárně bezpečnostních řešení (interiérové změny), zajištění stanoviska HZS, zajištění stanoviska hygienické stanice.

Životní prostředí

Životní prostředí

Služby v oblasti ochrany ovzduší, odpadového a obalového hospodářství, vodního hospodářství, chemické látky a přípravky. Vypracování a zajištění schválení dokumentace OŽP.

Životní prostředí

Kontroly a dodávky dalších zařízení pro omezení šíření požáru

Kontroly, dodávky a instalace požárních dveří, opravy zámků, klik, dodání a výměny zavíračů, dodání protipožární pásky. Kontroly stávajících a zhotovení nových protipožárních prostupů a ucpávek, požárních uzávěrů, apod.

Životní prostředí

Hygiena práce

Komplexní poradenství v oblasti hygieny práce, vypracování dokumentace. Zpracování NÁVRHU KATEGORIZACE PRACÍ, zajištění souhlasného stanoviska a projednání s orgány státního dozoru. Zajištění dokumentace spojené s vedením rizikové práce. Přehledný systém zařazení jednotlivých profesí do kategorií. Seznámení zaměstnanců s riziky na pracovišti, včetně školení.

Životní prostředí

Revize tlakových nádob stabilních, odborné prohlídky kotelen

Provádíme revize tlakových nádob stabilních, školení a přezkoušení pracovníků obsluhy TNS. Odborné prohlídky kotelen.

Zdeněk Faldyna
Svornosti 2282/1
700 30 Ostrava – Výškovice
ZEFA, Hasicí technika
IČ: 75290448
DIČ: CZ7705244932
Tel: +420 725 046 624
E-mail: zdenek.faldyna@zefa.cz